ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบ Fisheries Shop

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบ Fisheries Shop 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ในระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,223)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,154) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,005) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (832) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (817) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (813) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (742) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (705) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (627) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (625) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (581) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (542) โครงสร้างองค์กร.. (541) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (524) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (509) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (508) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (507) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (502) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (487) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (458)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000