งานวันfield day ศพก.ภูพาน 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอ จัดนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ณ ศพก.ภูพาน โดยมีเกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ