จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ศพก.เต่างอย

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ศพก.เต่างอย 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...


วันที่ 16 พค.61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มและสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเต่างอย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) โดยมีนายอำเภอเต่างอย เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังบรรยายการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน และมีการจัดนิทรรศการด้านข้าว ปศุสัตว์ ประมง ดิน บัญชี เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ