ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

 เผยเเพร่: 2017-10-24  |   ข่าววันที่: 2017-10-24 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประมงจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และประมงอำเภอ เข้าร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านกานเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร เวลา 13.00 - 17.30 น. มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน ศพก. นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ประธานชุมชน 9101 เข้าร่วมประชุมด้วย


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,957)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,110) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (988) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (810) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (794) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (792) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (722) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (677) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (597) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (591) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (551) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (526) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (499) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (497) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (495) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (494) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (487) โครงสร้างองค์กร.. (475) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (433) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (429)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000