ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุเซินกา

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุเซินกา 

เหตุการณ์ภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2017-10-03  |   ข่าววันที่: 2017-10-03 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

วันที่ 3 ตค.2560 ศูนย์วิจัยและพฒนาประมงน้ำจืดเขต ๓ (สกลนคร) ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า คณะประมง ม.เกษตร บางเขน โดยนายอำพล จินดาวงด์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะกรรมการสมาคมฯและแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยตัวแทนนิสิตก่าคณะประมง,ผู้แทนประมงจังหวัดสกลนครและผู้แทนภาคประชาชน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยจากพายุเซินกา เป็นชาวประมงรอบหนองหารที่ช่วยงานภาครัฐและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 30 รายๆละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ จากนั้นไปมอบถาดใส่อาหารยี่ห้อหัวม้าลายจำนวน 125 เป็นเงิน 30,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

 


  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,413)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,212) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,037) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (859) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (846) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (839) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (764) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (742) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (654) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (652) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (614) โครงสร้างองค์กร.. (586) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (556) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (548) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (536) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (532) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (529) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (528) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (521) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (513)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000