วันที่ 4 ส.ค.60 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพิ่มความรู้ทางวิชาการ และติดตามผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือของทุก ศจร.ในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศพท.สงขลา สนับสนุนวิทยากรบรรยายเรื่อง การจำแนกสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำเครื่องมือประมง ฤดูกาลและแหล่งทำการประมง วิทยากรจาก ศตส.สงขลา บรรยายเรื่อง ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการออกใบรับรอง....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 4 ส.ค.60 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพิ่มความรู้ทางวิชาการ และติดตามผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือของทุก ศจร.ในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศพท.สงขลา สนับสนุนวิทยากรบรรยายเรื่อง การจำแนกสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำเครื่องมือประมง ฤดูกาลและแหล่งทำการประมง วิทยากรจาก ศตส.สงขลา บรรยายเรื่อง ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการออกใบรับรอง.... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-15  |   ข่าววันที่: 2017-08-04 |  อ่าน: 428 ครั้ง
 

วันที่ 4 ส.ค.60 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพิ่มความรู้ทางวิชาการ และติดตามผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือของทุก ศจร.ในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศพท.สงขลา สนับสนุนวิทยากรบรรยายเรื่อง การจำแนกสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำเครื่องมือประมง ฤดูกาลและแหล่งทำการประมง วิทยากรจาก ศตส.สงขลา บรรยายเรื่อง ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการออกใบรับรอง และทีมงานจาก ศจร.เขต 2 สงขลา บรรยายเรื่อง กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้อง สอดคล้อง ต้องกันในพื้นที่รับผิดชอบ และการสร้างกลุ่มเครื่อข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ซึ่งกันและกัน

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000