ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-30  |   ข่าววันที่: 2020-08-27 |  อ่าน: 251 ครั้ง
 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม ได้เข้าร่วมเพื่อมอบนโยบาย และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งเนื้อหาการประชุมในวันนี้ได้มีการจัดทำ Work Shop เกี่ยวกับคดีประมง โดยใช้หลักในการสืบสวนตามโมเดล VADE กับ SMEAC เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเรือประมง ทักษะการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ให้มีความรู้และทักษะ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจสอบ ตรวจค้น สืบสวน สอบสวน ของกลุ่มเรือประมงที่มีความสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การสืบสวนโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง การสืบสวนโดยใช้สมุดบันทึกการทำการประมง การสืบสวนโดยข้อมูลจากการแจ้งเข้าออกเรือประมง และการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การประมง 2558 พร้อมทั้งมี Workshop ที่ใช้ตัวอย่างสถานการจริงและฝึกการสืบสวนโดยใช้ข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) สมุดบันทึกการทำการประมงและข้อมูลการแจ้งเข้าออกเรือประมงในการวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานการประชุม นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการประชุม และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง รวม 50 คน เข้าร่วมการประชุม


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์.. (3,192)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,711) แบบ ศจร.3.. (1,877) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ).. (1,769) ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,745) แบบ ศจร.2 ใหม่.. (1,742) ประกาศรับสมัครงาน.. (1,519) อัตรา กำลัง ศจร เขต 2 สงขลา.. (1,503) ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา).. (1,449) คู่มือการปฏิบัติงาน PIPO.. (1,420) manual_IUUFishing.. (1,327) วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สล.ศปมผ. พร้อมคณะผู้ประเมิน Pipo audit team เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโย.. (1,325) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง.. (1,324) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (1,314) พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา).. (1,235) คู่มือการกรอก MCTD.. (1,227) ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา.. (1,205) คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับ.. (1,200) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (1,199) ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน.. (1,197)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000