ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม... ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Investigative mind ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมประมง 4 ท่าน 1) นายเขมชาติ จิวประสาท 2) นายสายันต์ เอี่ยมรอด 3) นายประพันธ์ ลีปายะคุณ และ4) นายแสน ศรีงาม ได้เข้าร่วมเพื่อมอบนโยบาย และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งเนื้อหาการประชุมในวันนี้ได้มีการจัดทำ Work Shop เกี่ยวกับคดีประมง โดยใช้หลักในการสืบสวนตามโมเดล VADE กับ SMEAC เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเรือประมง ทักษะการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ให้มีความรู้และทักษะ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจสอบ ตรวจค้น สืบสวน สอบสวน ของกลุ่มเรือประมงที่มีความสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การสืบสวนโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง การสืบสวนโดยใช้สมุดบันทึกการทำการประมง การสืบสวนโดยข้อมูลจากการแจ้งเข้าออกเรือประมง และการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การประมง 2558 พร้อมทั้งมี Workshop ที่ใช้ตัวอย่างสถานการจริงและฝึกการสืบสวนโดยใช้ข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) สมุดบันทึกการทำการประมงและข้อมูลการแจ้งเข้าออกเรือประมงในการวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานการประชุม นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการประชุม และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง รวม 50 คน เข้าร่วมการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ