เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง... เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง 1) คำสั่งของกรมประมงที่ออกมาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในเขต 2 (สงขลา) เพื่อให้ทุกใช้ในการติดต่อประสานงาน การทำทำเนียบข้าราชการและในการอื่น ๆ 2) ความคืบหน้าของการรับสมัครพนักงานราชการ พร้อมอธิบายบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านในการวางแผนงาน 3) การจากไปของเพื่อนพนักงานราชการ พร้อมแสดงการไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่ง 3) การติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มและการรายงานความคืบหน้าพร้อมวางแนวกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4) การทบทวนข้อกฎหมายตามข้อหารือของกอง ฯ 5) เพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายในมาตรา 329 และ ม.393 เรื่องการหมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การอ่านและตีความของกฏหมายให้มากยิ่งขึ้น 6) ความคืบหน้าของงบประมาณและแผนในการใช้งบประมาณหลังจากที่มีการ mapping สมบูรณ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกระเบียบ และเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกอง ฯ 7)**ข้อนี้สำคัญมาก ทางผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายธีรพงษ์ อภัยภักดี ได้วางแนวนโยบายให้กับทีมงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 7 ด้านด้วยกันตามบทความ"คนสามัคคี พื้นที่สะอาด คนมาประทับใจ คนไปจดจำ มุ่งทำหน้าที่ ต้องทำทันที ทำให้ดีที่สุด" เพื่อให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรไปด้วยกัน...

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ