เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-02  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 297 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง 1) คำสั่งของกรมประมงที่ออกมาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในเขต 2 (สงขลา) เพื่อให้ทุกใช้ในการติดต่อประสานงาน การทำทำเนียบข้าราชการและในการอื่น ๆ 2) ความคืบหน้าของการรับสมัครพนักงานราชการ พร้อมอธิบายบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านในการวางแผนงาน 3) การจากไปของเพื่อนพนักงานราชการ พร้อมแสดงการไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่ง 3) การติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มและการรายงานความคืบหน้าพร้อมวางแนวกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4) การทบทวนข้อกฎหมายตามข้อหารือของกอง ฯ 5) เพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายในมาตรา 329 และ ม.393 เรื่องการหมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การอ่านและตีความของกฏหมายให้มากยิ่งขึ้น 6) ความคืบหน้าของงบประมาณและแผนในการใช้งบประมาณหลังจากที่มีการ mapping สมบูรณ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกระเบียบ และเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกอง ฯ 7)**ข้อนี้สำคัญมาก ทางผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายธีรพงษ์ อภัยภักดี ได้วางแนวนโยบายให้กับทีมงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 7 ด้านด้วยกันตามบทความ"คนสามัคคี พื้นที่สะอาด คนมาประทับใจ คนไปจดจำ มุ่งทำหน้าที่ ต้องทำทันที ทำให้ดีที่สุด" เพื่อให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรไปด้วยกัน...

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000