วันที่ 30 มิ.ย.60 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้า ศจร.ในสังกัด เขต 2และ3 ที่ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษา สุเมธ มาเป็นประธานในที่ประชุม และ หน.กลุ่มควบคุมเรือฯ ท่านวิรัตน์รับนโยบายจากท่าน ผอ.กบร.มาแจ้งในที่ประชุม วันนี้เน้นทบทวนแนวปฏิบัติในการทำงาน การเตรียมรับการตรวจจาก EU  การนำเสนอโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 30 มิ.ย.60 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้า ศจร.ในสังกัด เขต 2และ3 ที่ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษา สุเมธ มาเป็นประธานในที่ประชุม และ หน.กลุ่มควบคุมเรือฯ ท่านวิรัตน์รับนโยบายจากท่าน ผอ.กบร.มาแจ้งในที่ประชุม วันนี้เน้นทบทวนแนวปฏิบัติในการทำงาน การเตรียมรับการตรวจจาก EU  การนำเสนอโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 332 ครั้ง
 

วันที่ 30 มิ.ย.60 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้า ศจร.ในสังกัด เขต 2และ3 ที่ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษา สุเมธ มาเป็นประธานในที่ประชุม และ หน.กลุ่มควบคุมเรือฯ ท่านวิรัตน์รับนโยบายจากท่าน ผอ.กบร.มาแจ้งในที่ประชุม วันนี้เน้นทบทวนแนวปฏิบัติในการทำงาน การเตรียมรับการตรวจจาก EU  การนำเสนอโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และการตรวจเยี่ยม pipo เกาะสมุยเพื่อเน้นการทำเป็นแบบอย่างมาตรฐานของจุดตรวจหรือสถานที่ปฏิบัติงานของ pipo ซึ่งการประชุมทั้งสองวันได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน.ศจร.ทุกท่าน และการสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลและร่วมสังเกตการณ์ประชุมจากส่วนกลาง...

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000