วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   พร้อมด้วยนายอัลฮัมดี  ดือราโซะ  นักวิชาการประมง  นางพรพิมล  พงเจริญ วิจิตร  และว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ละอองเทพ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  ออกพื้นที่สำรวจเรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ต้องแจ้งเข้า – ออกตามประกาศกรมประมง  ที่ขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ในรอบปี 2563-2564 ว่าได้มีการออกทำการประมงหรือไม่   ในพื้นที่อำเภอจะนะ  อำเภอเทพา  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแนะนำทบทวนการเขียนบันทึกในสมุดบันทึกการทำการประมง  แก่ผู้ประกอบเรือประมง  และผู้ควบคุมเรือ  ให้ทำการบันทึกและทำการจัดส่งให้ถูกต้องตามประกาศกรมประมง   พร้อมทั้งได้แนะนำทำความเข้าใจการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์  กับผู้ประกอบเรือประมงที่ต้องทำการแจ้งเข้า-ออกรายใหม่ 3 ราย เนื่องด้วยการวัดขนาดเรือของกรมเจ้าท่า   ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกำหนด.......  #ประชาสัมพันธ์  นำการจับกุม#

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ