วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2563-02-06 |  อ่าน: 329 ครั้ง
 

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน  2563 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)   โดยนายฟารีซี  มะหมัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   พร้อมด้วยนายอัลฮัมดี  ดือราโซะ  นักวิชาการประมง  นางพรพิมล  พงเจริญ วิจิตร  และว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ละอองเทพ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  ออกพื้นที่สำรวจเรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ต้องแจ้งเข้า – ออกตามประกาศกรมประมง  ที่ขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ในรอบปี 2563-2564 ว่าได้มีการออกทำการประมงหรือไม่   ในพื้นที่อำเภอจะนะ  อำเภอเทพา  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแนะนำทบทวนการเขียนบันทึกในสมุดบันทึกการทำการประมง  แก่ผู้ประกอบเรือประมง  และผู้ควบคุมเรือ  ให้ทำการบันทึกและทำการจัดส่งให้ถูกต้องตามประกาศกรมประมง   พร้อมทั้งได้แนะนำทำความเข้าใจการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์  กับผู้ประกอบเรือประมงที่ต้องทำการแจ้งเข้า-ออกรายใหม่ 3 ราย เนื่องด้วยการวัดขนาดเรือของกรมเจ้าท่า   ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกำหนด.......  #ประชาสัมพันธ์  นำการจับกุม#

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000