เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าศูนย์ฯในสังกัด ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าศูนย์ฯในสังกัด ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าศูนย์ฯในสังกัด ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามผลการปฏิบัติในรอบ 6 เดือน พร้อมกำหนดแนวทางกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายกรมประมง ในสภาวะสถานการณ์โควิด พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ และทบทวนกฎหมาย คดี ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาคดีประมงที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อฝึกฝน วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติให้ชำนาญยิ่งขึ้น และถือโอกาสนี้ในการแสดงความรัก ความผูกพัน แก่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีฯ ในวาระเกษียณราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ