ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 ... ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีพล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 เป็นประธานในการบรรยาย
สำหรับการบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมถึงแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวนและดำเนินการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้นจริง ในฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ท่าน พล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ได้มอบอุปกรณ์ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับ ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมงสวมใส่ในการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ