ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-01  |   ข่าววันที่: 2020-06-01 |  อ่าน: 423 ครั้ง
 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมวัตถุพยานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีพล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 เป็นประธานในการบรรยาย
สำหรับการบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมถึงแนวทางการจัดทำบันทึกจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการนำส่งพนักงานสอบสวนและดำเนินการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้นจริง ในฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ท่าน พล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ได้มอบอุปกรณ์ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับ ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมงสวมใส่ในการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000