วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง ได้ดำเนินการจัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมของศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม เน้นการซักซ้อมแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกััน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง ได้ดำเนินการจัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมของศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม เน้นการซักซ้อมแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกััน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-21  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 448 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง ได้ดำเนินการจัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมของศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม เน้นการซักซ้อมแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในที่ประชุมได้เชิญคุณธีรพงศ์ ไกรนรา ในฐานะผู้มีประการณ์สูงในการทำวิทยานิพนธ์ และการเรียนรู้ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การทำงานวิจัยที่เน้นเอางานประจำทำเป็นงานวิจัย

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000