วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 9.30-11.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยม รับฟังข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสอบถามประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมีนายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 9.30-11.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยม รับฟังข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสอบถามประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมีนายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-16 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 9.30-11.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยม รับฟังข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสอบถามประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมีนายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000