วันที่ 13 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) นายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศจร.สงขลา ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการทำงานในเรือประมง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น การจัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารการจัดเวลาพักของลูกเรือ การเข้าร่วมโครงการเก็บขยะคืนสู่ฝั่ง โครงการปล่อยปูไข่กลับสู่ธรรมชาติ และรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 13 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) นายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศจร.สงขลา ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการทำงานในเรือประมง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น การจัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารการจัดเวลาพักของลูกเรือ การเข้าร่วมโครงการเก็บขยะคืนสู่ฝั่ง โครงการปล่อยปูไข่กลับสู่ธรรมชาติ และรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-13 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

วันที่ 13 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) นายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศจร.สงขลา ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการทำงานในเรือประมง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น การจัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารการจัดเวลาพักของลูกเรือ การเข้าร่วมโครงการเก็บขยะคืนสู่ฝั่ง โครงการปล่อยปูไข่กลับสู่ธรรมชาติ และรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่แพเถ้าแก่จิ อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน เป็นชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ และอ.เทพา จ.สงขลา

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000