วันที่ 28 เมษายน 60 เวลา 16.00-18.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 สงขลา ร่วมกับ ศรชล. เขต 2 และหน่วยงานบูรณาการร่วม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีนาย Peter M. Haymond รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชฑูตฯ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อเข้าสังเกตการณ์การตรวจเรือประมง รับฟังบรรยายวิธี/แนวการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ เน้นดูงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคประมง เป็นสำคัญ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 28 เมษายน 60 เวลา 16.00-18.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 สงขลา ร่วมกับ ศรชล. เขต 2 และหน่วยงานบูรณาการร่วม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีนาย Peter M. Haymond รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชฑูตฯ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อเข้าสังเกตการณ์การตรวจเรือประมง รับฟังบรรยายวิธี/แนวการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ เน้นดูงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคประมง เป็นสำคัญ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-01  |   ข่าววันที่: 2017-04-28 |  อ่าน: 614 ครั้ง
 

วันที่ 28 เมษายน 60 เวลา 16.00-18.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 สงขลา ร่วมกับ ศรชล. เขต 2 และหน่วยงานบูรณาการร่วม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีนาย Peter M. Haymond รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชฑูตฯ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อเข้าสังเกตการณ์การตรวจเรือประมง รับฟังบรรยายวิธี/แนวการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ เน้นดูงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคประมง เป็นสำคัญ

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000