ภาระกิจ : ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ในรอบสัปห์ดาที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กบร. และ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด กบร.ที่จะเดินทางไปรายงานตัวต่อต้นสังกัดในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ภาระกิจ : ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ในรอบสัปห์ดาที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กบร. และ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด กบร.ที่จะเดินทางไปรายงานตัวต่อต้นสังกัดในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


ภาระกิจ : ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ในรอบสัปห์ดาที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กบร. และ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
สังกัด กบร.ที่จะเดินทางไปรายงานตัวต่อต้นสังกัดในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 
ณ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!