วันที่ 6-8 มีนาคม 60 ศลชล.เขต 2 จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการของศูนย์ pipo ทั้ง 8 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับ ศจร.ในเขต 2 ถามตอบปัญหา ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ และเตรียมพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกองทัพเรือสู่กรมประมง ณ โรงแรมแกรนด์ นครศรีฯ โดยมีท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 6-8 มีนาคม 60 ศลชล.เขต 2 จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการของศูนย์ pipo ทั้ง 8 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับ ศจร.ในเขต 2 ถามตอบปัญหา ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ และเตรียมพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกองทัพเรือสู่กรมประมง ณ โรงแรมแกรนด์ นครศรีฯ โดยมีท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-08  |   ข่าววันที่: 2017-03-08 |  อ่าน: 694 ครั้ง
 

วันที่ 6-8 มีนาคม 60  ศลชล.เขต 2 จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการของศูนย์ pipo ทั้ง 8 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับ ศจร.ในเขต 2 ถามตอบปัญหา ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ และเตรียมพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกองทัพเรือสู่กรมประมง ณ โรงแรมแกรนด์ นครศรีฯ โดยมีท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000