วันที่ 22-23 ศจร.เขต 2 สงขลา ร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าเทียบเรือ กบร. จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมสัมนาทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ของ ศจร. องค์การสะพานปลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศจร.เขต 2 สงขลา เจ้าหน้าที่จาก ศตส. รวมจำนวน 60 คน โดยมีนิติกรจากกรมประมง หน.กลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ กบร. และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะสะพานปลาฯ จาก ศตส.สงขลา มาร่วมเป็นวิทยากร

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 22-23 ศจร.เขต 2 สงขลา ร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าเทียบเรือ กบร. จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมสัมนาทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ของ ศจร. องค์การสะพานปลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศจร.เขต 2 สงขลา เจ้าหน้าที่จาก ศตส. รวมจำนวน 60 คน โดยมีนิติกรจากกรมประมง หน.กลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ กบร. และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะสะพานปลาฯ จาก ศตส.สงขลา มาร่วมเป็นวิทยากร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 465 ครั้ง
 

วันที่ 22-23 ศจร.เขต 2 สงขลา ร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าเทียบเรือ กบร. จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมสัมนาทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ของ ศจร. องค์การสะพานปลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศจร.เขต 2 สงขลา เจ้าหน้าที่จาก ศตส. รวมจำนวน 60 คน โดยมีนิติกรจากกรมประมง หน.กลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ กบร. และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะสะพานปลาฯ จาก ศตส.สงขลา มาร่วมเป็นวิทยากร

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000