ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.62 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอส.1) เทคโนโลยับัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นบุคคลภายนอกตามคำสั่ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่ 41/62 ลงวันที่ 21 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม 9 พ.ค. ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้น่าจะเปิดการเรียนการสอนทันในภาค 1 ปีการศึกษา 63

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.62 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอส.1) เทคโนโลยับัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นบุคคลภายนอกตามคำสั่ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่ 41/62 ลงวันที่ 21 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม 9 พ.ค. ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้น่าจะเปิดการเรียนการสอนทันในภาค 1 ปีการศึกษา 63 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-23  |   ข่าววันที่: 2019-03-22 |  อ่าน: 302 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000