ในปีงบประมาณ 61 ที่ผ่านมา ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงาน จนถึงบัดนี้ได้ดำเนินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กบร. ที่ช่วยประสานงบประมาณ /ช่างคุมงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯทุกท่านที่ช่วยกันสละกำลังทรัพย์ แรงกาย ร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ในปีงบประมาณ 61 ที่ผ่านมา ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงาน จนถึงบัดนี้ได้ดำเนินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กบร. ที่ช่วยประสานงบประมาณ /ช่างคุมงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯทุกท่านที่ช่วยกันสละกำลังทรัพย์ แรงกาย ร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-24  |   ข่าววันที่: 2019-02-22 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

ในปีงบประมาณ 61 ที่ผ่านมา ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงาน จนถึงบัดนี้ได้ดำเนินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กบร. ที่ช่วยประสานงบประมาณ /ช่างคุมงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯทุกท่านที่ช่วยกันสละกำลังทรัพย์ แรงกาย ร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสถานที่รองรับการบริการ อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงที่มาติดต่อ และเป็นไปตามนโยบายของ ผอ.วัชรินทร์ ที่มีความต้องการให้ทุกสำนักงานของ กบร. บริเวณสะอาดตา เจ้าหน้าที่สบายใจ ใครๆก็อยากใช้บริการ...

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000