วันที่ 28 ธ.ค. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยเริ่มจากการไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานที่เคารพนับถือ การไหว้ขอพร ขอขมา แสดงความเคารพต่อทีมงานในสังกัดกรมประมงที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด้วยดีตลอดมา และ แลกเปลี่ยนของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ของทีมงงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ฟันฝ่าอุปสรรค เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และในโอกาสวันสุดท้ายของวันราชการประจำปี 2561....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 28 ธ.ค. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยเริ่มจากการไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานที่เคารพนับถือ การไหว้ขอพร ขอขมา แสดงความเคารพต่อทีมงานในสังกัดกรมประมงที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด้วยดีตลอดมา และ แลกเปลี่ยนของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ของทีมงงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ฟันฝ่าอุปสรรค เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และในโอกาสวันสุดท้ายของวันราชการประจำปี 2561.... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-29  |   ข่าววันที่: 2018-12-28 |  อ่าน: 269 ครั้ง
 

วันที่ 28 ธ.ค. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยเริ่มจากการไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานที่เคารพนับถือ การไหว้ขอพร ขอขมา แสดงความเคารพต่อทีมงานในสังกัดกรมประมงที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด้วยดีตลอดมา และ แลกเปลี่ยนของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ของทีมงงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ฟันฝ่าอุปสรรค เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และในโอกาสวันสุดท้ายของวันราชการประจำปี 2561 นี้ ในนาม ศจร.เขต 2 (สงขลา) ขอขอบคุณทีมงาน กบร.ทุกท่าน ที่สนับสนุนร่วมแรงร่วมใจ เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ เป็นกำลังใจ ให้กันและกัน มาต่อเนื่องตลอดปี 2561 ครับ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000