กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-11-26  |   ข่าววันที่: 2018-11-26 |  อ่าน: 190 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในพิธี ในรุ่นที่ 1 นี้ มี ผอ.ศจร.เขต 2 [สงขลา]  พร้อม จนท. จาก ศจร. ต่างๆ เจ้าร่วมจำนวน 30 คน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000