กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร... 

ข่าวกิจกรรม


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงดำเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสัตว์น้ำ ณ เทียบเรือประมง การตรวจสอบ Landing Declaration และการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในพิธี ในรุ่นที่ 1 นี้ มี ผอ.ศจร.เขต 2 [สงขลา]  พร้อม จนท. จาก ศจร. ต่างๆ เจ้าร่วมจำนวน 30 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!