วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.ในสังกัดครั้งที่ 1/62 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมประมงว่าด้วยเรื่องการแจ้งเข้าออก และการยื่นเอกสารก่อนนำเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ต.ค. 61 และแนวทางรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน 1/62 โดยมี ศจร.ปากพนัง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.ในสังกัดครั้งที่ 1/62 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมประมงว่าด้วยเรื่องการแจ้งเข้าออก และการยื่นเอกสารก่อนนำเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ต.ค. 61 และแนวทางรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน 1/62 โดยมี ศจร.ปากพนัง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-05  |   ข่าววันที่: 2018-10-05 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.ในสังกัดครั้งที่ 1/62 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมประมงว่าด้วยเรื่องการแจ้งเข้าออก และการยื่นเอกสารก่อนนำเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ต.ค. 61 และแนวทางรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน 1/62 โดยมี ศจร.ปากพนัง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000