วันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อกฏหมายและแนวทางการปฏิบัติ ให้กับแพปลา ท่าเทียบเรือ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อกฏหมายและแนวทางการปฏิบัติ ให้กับแพปลา ท่าเทียบเรือ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-14  |   ข่าววันที่: 2017-01-14 |  อ่าน: 488 ครั้ง
 

วันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อกฏหมายและแนวทางการปฏิบัติ ให้กับแพปลา ท่าเทียบเรือ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขอให้มีส่วนร่วม และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา IUU เพื่อการประมงที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบูรณาการและจากผู้เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000