จุดเน้นของการทำงานตรวจเรือเข้า ออก อย่างเข้มข้นและจริงจัง ที่ศูนย์ควบคุมฯเขต 2 (สงขลา) โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการตรวจคนประจำเรือ สุ่มสัมภาษณ์ลูกเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


จุดเน้นของการทำงานตรวจเรือเข้า ออก อย่างเข้มข้นและจริงจัง ที่ศูนย์ควบคุมฯเขต 2 (สงขลา) โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการตรวจคนประจำเรือ สุ่มสัมภาษณ์ลูกเรือ 

บุคลากร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!