ประชาสัมพันธ์

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-11-16  |   ข่าววันที่: 2016-11-16 |  อ่าน: 3,252 ครั้ง
 

ด้วยกลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง กรมประมงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0504.7/132 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของกรมประมง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานใสสังกัดศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ของกรมประมง ส่งให้ศูนย์ฯ ตามที่อยู่อีเมล์ songkhla.pipo2015@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

                                            (นายธีระพงษ์  อภัยภักดี)

          นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)


  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์.. (3,252)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,749) แบบ ศจร.3.. (1,969) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ).. (1,804) แบบ ศจร.2 ใหม่.. (1,796) ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,787) ประกาศรับสมัครงาน.. (1,548) อัตรา กำลัง ศจร เขต 2 สงขลา.. (1,537) ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา).. (1,522) คู่มือการปฏิบัติงาน PIPO.. (1,452) วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สล.ศปมผ. พร้อมคณะผู้ประเมิน Pipo audit team เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโย.. (1,368) manual_IUUFishing.. (1,363) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง.. (1,359) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (1,341) พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา).. (1,275) คู่มือการกรอก MCTD.. (1,255) ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา.. (1,249) เดือน ธันวาคม 2560.. (1,243) คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับ.. (1,237) ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน.. (1,231)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000