วันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ จุดตรวจเรือส่วนหน้าสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ จุดตรวจเรือส่วนหน้าสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-10  |   ข่าววันที่: 2018-05-09 |  อ่าน: 513 ครั้ง
 

วันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ จุดตรวจเรือส่วนหน้าสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000