วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-12  |   ข่าววันที่: 2018-04-02 |  อ่าน: 842 ครั้ง
 

วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000