วันที่ 17 - 18 มี.ค. 61 ชุดผู้เขี่ยวชาญ ศปมผ. (CCCIF/SME) จาก ศรชล., กปม., จท., กกจ., กสร., และ สตช. ได้ทำการอบรมทั้งแนวทฤษฏีหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้อกับภาคปฏิบัติ (Coach ) ที่เน้นคู่มือการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluate) ภาคสนาม สังเกตุการณ์ประเด็นที่พบข้อบกพร่องในการตรวจเรือ ตรวจเอกสาร ตรวจแรงงาน กับเรือแจ้งเข้าออก กับ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการตรวจ (S.O.P) ที่ กปม. กำหนดไว้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 17 - 18 มี.ค. 61 ชุดผู้เขี่ยวชาญ ศปมผ. (CCCIF/SME) จาก ศรชล., กปม., จท., กกจ., กสร., และ สตช. ได้ทำการอบรมทั้งแนวทฤษฏีหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้อกับภาคปฏิบัติ (Coach ) ที่เน้นคู่มือการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluate) ภาคสนาม สังเกตุการณ์ประเด็นที่พบข้อบกพร่องในการตรวจเรือ ตรวจเอกสาร ตรวจแรงงาน กับเรือแจ้งเข้าออก กับ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการตรวจ (S.O.P) ที่ กปม. กำหนดไว้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จดหมายข่าว

 เผยเเพร่: 2018-03-20  |   ข่าววันที่: 2018-03-17 |  อ่าน: 455 ครั้ง
 

วันที่ 17 - 18  มี.ค. 61 ชุดผู้เขี่ยวชาญ ศปมผ. (CCCIF/SME) จาก ศรชล., กปม., จท., กกจ., กสร., และ สตช. ได้ทำการอบรมทั้งแนวทฤษฏีหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้อกับภาคปฏิบัติ (Coach ) ที่เน้นคู่มือการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluate) ภาคสนาม สังเกตุการณ์ประเด็นที่พบข้อบกพร่องในการตรวจเรือ ตรวจเอกสาร ตรวจแรงงาน กับเรือแจ้งเข้าออก กับ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการตรวจ (S.O.P) ที่ กปม. กำหนดไว้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000