พฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ( สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา ได้ร่วมกันจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามในการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงปี 2561

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

พฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ( สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา ได้ร่วมกันจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามในการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงปี 2561 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-16  |   ข่าววันที่: 2018-03-15 |  อ่าน: 410 ครั้ง
 

พฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ( สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา ได้ร่วมกันจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามในการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงปี 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือประมง ก่อนนำเรือออกทำการประมงครั้งแรกสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมง ปี 2561  ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่าประมงสงขลา และฝึกปฏิบัติ ณ บริเวณท่าเทียบเรือโรงสีแดง และท่าเทียบเรือประมงสงขลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค. 61 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ( สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา ได้ร่วมกันจัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามในการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงปี 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือประมง ก่อนนำเรือออกทำการประมงครั้งแรกสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมง ปี 2561  ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่าประมงสงขลา และฝึกปฏิบัติ ณ บริเวณท่าเทียบเรือโรงสีแดง และท่าเทียบเรือประมงสงขลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000