วันที่ 6-7 มกราคม 60 ศูนย์ป้องกันปราบปรามทางทะเล เขต 2 สงขลา และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง นำเรือและรถ 6 ล้อ ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 6-7 มกราคม 60 ศูนย์ป้องกันปราบปรามทางทะเล เขต 2 สงขลา และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง นำเรือและรถ 6 ล้อ ... 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 6-7 มกราคม 60  ศูนย์ป้องกันปราบปรามทางทะเล เขต 2 สงขลา และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง นำเรือและรถ 6 ล้อ พร้อมสิ่งของยังชีพ ซึ่งได้รับ บริจาคมาจากส่วนราชการกรมประมงและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา  มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวด และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!