ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต2 (สงขลา) โดย ผอ.ธีระพงษ์ อภัยภักดี ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต2 (สงขลา) โดย ผอ.ธีระพงษ์ อภัยภักดี ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือ 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต2 (สงขลา) โดย ผอ.ธีระพงษ์ อภัยภักดีได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือ ที่ได้รับใบแจ้งเตือนจากการตรวจพบน้ำหนักสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมงคลาดเคลื่อนจากน้ำหนักชั่งจริงหน้าท่าเทียบเรือ เกินปริมาณที่กำหนด ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 59 จำนวน 6 ราย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!