วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 พิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ1/61 ทบทวนวิธีปฏิบัติงานแจ้งเรือเข้า เงื่อนไขในใบอนุญาต และการสอนงานแบบ Unit school เรื่อง การตรวจเรือเชิงคุณภาพ FI2 GenII ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 พิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ1/61 ทบทวนวิธีปฏิบัติงานแจ้งเรือเข้า เงื่อนไขในใบอนุญาต และการสอนงานแบบ Unit school เรื่อง การตรวจเรือเชิงคุณภาพ FI2 GenII ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศจร.เขต 2 (สงขลา) จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 พิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบ1/61 ทบทวนวิธีปฏิบัติงานแจ้งเรือเข้า เงื่อนไขในใบอนุญาต และการสอนงานแบบ Unit school เรื่อง การตรวจเรือเชิงคุณภาพ FI2 GenII ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ