ช่วงวันที่ 6-8 ธ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะเข้าร่วม 1.กิจกรรมโครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง ครั้งที่ 1 โดยมีรอง ผวจ.ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานเปิด และมีที่ปรึกษากรมประมง ท่านสุเมธ ตันติกุล พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หน.กลุ่มควบคุม หน.ศจร.สังกัดเขต 3 ร่วมกิจกรรม 2.เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ช่วงวันที่ 6-8 ธ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะเข้าร่วม 1.กิจกรรมโครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง ครั้งที่ 1 โดยมีรอง ผวจ.ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานเปิด และมีที่ปรึกษากรมประมง ท่านสุเมธ ตันติกุล พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หน.กลุ่มควบคุม หน.ศจร.สังกัดเขต 3 ร่วมกิจกรรม 2.เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-12  |   ข่าววันที่: 2017-12-06 |  อ่าน: 453 ครั้ง
 

ช่วงวันที่ 6-8 ธ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมคณะเข้าร่วม 1.กิจกรรมโครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง ครั้งที่ 1 โดยมีรอง ผวจ.ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานเปิด และมีที่ปรึกษากรมประมง ท่านสุเมธ ตันติกุล พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หน.กลุ่มควบคุม หน.ศจร.สังกัดเขต 3 ร่วมกิจกรรม 2.เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ประชุมประจำเดือนร่วมกับ หน.ศจร.ในสังกัด เขต 3 ภูเก็ต ณ จุดตรวจส่วนหน้าเกาะยาว จังหวัดพังงา 3.เยี่ยม ช่วยทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสืบย้อนกลับเจ้าหน้าที่ตรวจหน้าท่า ศจร.เขต 3 ภูเก็ต และศจร.กระบี่

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000