วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณบูรณาการ(Agenda) งบประมาณปกติ(Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นผู้แทนกรมประมง นำเสนอโครงการการแก้ปัญหาประมง IUU...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณบูรณาการ(Agenda) งบประมาณปกติ(Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นผู้แทนกรมประมง นำเสนอโครงการการแก้ปัญหาประมง IUU... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-09  |   ข่าววันที่: 2017-11-07 |  อ่าน: 382 ครั้ง
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณบูรณาการ(Agenda) งบประมาณปกติ(Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นผู้แทนกรมประมง นำเสนอโครงการการแก้ปัญหาประมง IUU ซึ่งการจัดสัมมนา ณโรงแรม Hatyai Paradise Hotel  ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ตรวจราชการกรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ  เข้าร่วมงานดังกล่าว

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000