รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-21  |   ข่าววันที่: 2017-05-23 |  อ่าน: 397 ครั้ง
 

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 สถานที่ฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900