การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทำพื้นที่รูปปิด (polygon) เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำร่อง หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทำพื้นที่รูปปิด (polygon) เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำร่อง หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวกิจกรรม


ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนักภูมิศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดทำรูปปิดเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ผ่านระบบ Fisheries Map

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278