ถ่ายทอดความรู้ระบบ Fisheries Map ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ถ่ายทอดความรู้ระบบ Fisheries Map ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 425 ครั้ง
 

      วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช และชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900