ถ่ายทอดความรู้ระบบ Fisheries Map แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต พัทลุง กระบี่ และพังงา

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ถ่ายทอดความรู้ระบบ Fisheries Map แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต พัทลุง กระบี่ และพังงา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-26 |  อ่าน: 437 ครั้ง
 

      วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และพัทลุง จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ และพังงา จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900