อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) 

ข่าวกิจกรรม


          วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 12 ท่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  TUC2022 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย    105   อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)   77  ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2566   77  รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2566   74  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  72  ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง   60  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  30  แบบ กษ.02-03   27  GISTDA Innovation Day 2022   22  เนื่องจากปัจจุบันมีพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงต้องสงวนการเข้าใช้ง...  21


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278