ถ่ายทอดความรู้และแนะนำการสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

ถ่ายทอดความรู้และแนะนำการสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-20  |   ข่าววันที่: 2017-12-12 |  อ่าน: 481 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเรื่อง “การสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon)” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900