เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-24  |   ข่าววันที่: 2017-11-21 |  อ่าน: 586 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ” และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900