คณะนักวิชาการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รวมประชุมหารือแผนการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


คณะนักวิชาการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รวมประชุมหารือแผนการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้น้ำ วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมอบหมายให้คณะนักวิชาการประมงของกองฯ นำโดย ดร.พิสิฐ ภูมิคง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นายนคร พิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด นายชนัตธาม โศธินบวรกฤต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ร่วมประชุมหารือแผนการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง โดยมีนางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนเครือข่ายคนริมโขง 7 จังหวัดอีสาน และกรรมการด้านประมงน้ำจืด คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้น้ำ อาทิ พลับพลึงธารน้ำแม่น้ำโขง หญ้าหวีด และไคร้น้ำ บริเวณพื้นที่หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย และพันโขดแสนไคร้ บ้านหนองปลาบึก ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะนักวิชาการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รวมประชุมหารือแผนการจัดการทรัพยากร...  175   ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบก...  167  แบนเนอร์   142  ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบก...  136  ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565   131  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว...  112  ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้าวหน้าการด...  59  ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้าวหน้าการด...  43  วันฉัตรมงคล   25  กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุ...  22


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

       Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ