ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565" จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

           กิจกรรมย่อยที่ 3.1) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาลเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการฯจำนวน  2 ศูนย์ฯ ดังต่อไปนี้

                       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

                       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

          กิจกรรมย่อยที่ 3.2) เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ มีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

                        - พิพิธภัณฑ์ปลาบึก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา)

                        - อาคารแสดงพันธุ์ปลา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์)

                        - สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร)

                        - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี)

                        - สถานแสดงพันธุ์เต่าน้ำจืดสตูล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล)
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำได้เสริมสร้างความรู้ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และเพิ่มทางเลือกในการพักผ่อนช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่ประชาชน

รายละเอียดของการจัดกิจกรรม: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 5 แห่ง เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี/โดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง เปิดสถานที่ราชการมุ่งเน้นการจัดแสดงข้อมูลด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงประจำศูนย์ฯ แจกพันธุ์ปลาประจำถิ่นให้ประชาชนปล่อยทำบุญปีใหม่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จัดที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าพักของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

 

กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 4 วัน

ผลการจัดกิจกรรมในทุก ๆ แห่ง ประชาชนให้การตอบรับในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ารับบริการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมรวมกัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น  8,447 ราย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

       Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ