นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมสาธิตด้านโภชนาการปลาและแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมสาธิตด้านโภชนาการปลาและแปรรูปสัตว์น้ำ 

อบรมสาธิตด้านโภขนาการปลาและแปรรูปสัตว์น้ำปี 2561


วันที่ 29 ม.ค.61 เวลา 08.30 น.นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมงานอบรมสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 61 แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง ม.11 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 30 ราย โดยมีวิทยากรจากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ โดยสาธิต จำนวน 3 รายการ ดังนี้                 

                   1.การทำมัจฉาน่าชิม

                   2.การทำปลาเส้นปรุงรส

                  3.การทำปลายอ

และต้องขอขอบคุณ คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอบรมฯครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  364   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  217  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  140  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  130  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   124  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  114  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  113  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239