นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่ )

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่ ) 

ตรวจร่วมบูรณาการเรือประมง


วันที่ 24 มกราคม2561 นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง  เข้าร่วมในการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดสตูล และสถานีตำรวจน้ำจังหวัดสตูล ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ณ บริเวณปากร่องน้ำปากบารา อ.ละงู  จ.สตูล จำนวน 7 ลำ ดังนี้

 1. สิทธิประมง 9 พบแรงงานไทย 29 คน

 2. ป.โชคประพาภรณ์ 1 พบแรงงานไทย 26 คน และเมียนมา 17 คน

 3. ก.เทพเจริญพร 11 พบแรงงานไทย 3 คน และเมียนมา 38 คน

 4. ธนพล 19 พบแรงงานไทย 33 คน

 5. พิชิตชัย 15 พบแรงงานไทย 26 คน

 6. โชคณิชากร 9 พบแรงงานไทย 11 คน เมียนมา 20 คน และลาว 1 คน

 7. สิทธิประมง 88 พบแรงงานไทย 32 คน

 ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดและได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ปี 61 แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   170   บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  167  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  159  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  155  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  139  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมงไม่ปรากฏสัญชาติ เลขทะเบ...  134  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  124  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสต...  110  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งใ...  90  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565    65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239