เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จึงประกาศ"ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด"จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จึงประกาศ"ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด"จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   309   โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   307  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  277  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   271  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   263  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   235  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  234  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   229  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565   174  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   169


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239