โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคสตูลอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน ในตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. หน้าลานจอดรถศาลากลางจังหวัดสตูล ทั้งนี้ในบูธ Fisherman Market   มีสินค้าจากกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   320   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   318  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  286  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   280  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   271  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  242  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   241  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   240  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565   190  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   177


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239