วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-09  |   ข่าววันที่: 2017-05-09 |  อ่าน: 439 ครั้ง
 

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา ผู้แทน  สนง.ปภ.สข.และ ผู้แทน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือเยียวยากรณีปลากะพงในกระชังตาย จากอดีต ส.ส. และกลุ่มประชาชนผู้เลี้ยงปลากะพงตำบลเกาะยอ จำนวน 37 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท 
      ในประเด็นดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไข และน่าจะแก้ไขปัญหาให้กลุ่มผู้ร้องได้ ดังนี้
      1.การจัดทำโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดซื้อเครื่องวัดอ๊อกซิเจนมาติดตั้งบริเวณเกาะยอ โดยให้พิจารณาจากแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (ประสานข้อมูลกับกลุ่มงานยุทธ์ฯ สนจ.สข.) 
       2.การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกร่องน้ำ การให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา และการบริหารจัดระบบการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       3.สำหรับการเยียวยาความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าค่อนข้างสูง และเป็นกรณีที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ จำเป็นจะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง
       ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนง.ประมงจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบข้างต้นต่อไป


  •  บทความ
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ณ 30 ก.ย. 62) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (2,043)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,873) ประกาศรับสมัคร.. (1,642) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (1,607) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,266) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,023) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (897) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (891) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (866) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (749) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (700) เขตฟาร์มทะเล.. (698) ประกาศรับสมัคร.. (679) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (678) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (674) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (667) แบนเนอร์.. (640) เครื่องมือประมงประจำที่.. (639) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (638) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (607)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000